Onze garanties
  • Actief engagement
  • Gepersonaliseerde aanpak
  • Korte communicatielijnen
  • Educatief onderbouwde acties
  • Respect voor budgettaire afspraken

Onze waarden

U bent een KMO of grote onderneming? U heeft een idee, een project, een product of een lange termijn strategie? U bent op zoek naar marketingadviseur, een coach, een klankbord?


Axitect is uw marketingpartner en biedt een vijfvoudige garantie:


Een actief engagement
Uw Axitect gaat een partnership aan met uw bedrijf en bouwt actief mee aan uw doelstellingen en uw marketingstrategie.

Een gepersonaliseerde aanpak
Uw Axitect werkt steeds op maat en stemt elk project af op uw businessplan, uw strategie, uw bedrijfscultuur.

Korte communicatielijnen
Uw Axitect werkt snel en efficiënt, met de inzet van deskundige specialisten en blijft persoonlijk voor u beschikbaar tijdens het hele proces

Educatief onderbouwde acties
Uw Axitect benadert uw doelgroep met respect, van kinderen tot senioren, en werkt campagnes uit die deontologisch verantwoord en educatief onderbouwd zijn.

Respect voor budgettaire afspraken
Uw Axitect werkt volgens een vooraf bepaald budget en verbindt zich tot de naleving van alle financiële afspraken
Axitect, uw Actie.Marketing.Architect!

 Onze garanties
  • Actief engagement
  • Gepersonaliseerde aanpak
  • Korte communicatielijnen
  • Educatief onderbouwde acties
  • Respect voor budgettaire afspraken